Δήμος Καρπενησίου: Έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταβρού

Ο Δήμος Καρπενησίου και η Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας θα συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Έρανο υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 24 Ιανουαρίου και εναλλακτικά αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν την Πέμπτη στις 26 Ιανουαρίου για την πόλη του Καρπενησίου. Στον Έρανο αυτό… Read More